Bnr mannynneulaset2

News archive 2001

Mäntyöljytislaamon peruskivi muurattiin

05.10.2001

Länsi-Suomi, Vesa Veikkola

Raumalle rakennettavan mäntyöljytislaamon perustajat kaavailevat, että yksiöstä tulisi jatkossa ydin suurelle kemianteollisuuden keskittymälle Raumalla. Neuvottelut tislaamosta ja sen tuotteista kiinnostuneiden alan toimijoitten kanssa on jo käynnistetty jatkorakentamista silmällä pitäen. - Tässä hankkeessahan ei ole mukana teollisuussidonnaisia omistajia, vain pääomasijoittajia ja yksityisiä henkilöitä, mikä mahdollistaa sen, että tislaamon omistava Forchem Oy voi katsella maailmaa kaikkiin suuntiin. - Avarakatseisuus on etu, sillä tänne syntyvä maailman uudenaikaisin ja yksilinjaisena suurin mäntyöljytislaamo on herättänyt kiinnostusta aina ostohalukkuutta ja jatkojalostusta myöten. Onkin hyvin mahdollista, että tästä tislaamosta syntyy ydin suurella kemian alan keskittymälle tänne Raumalle, toteaa Forchem Oy:n hallituksen jäsen Timo Petäjä, joka edustaa Bio Fund Management - omistatahoa. Forchemin toimitusjohtajan Martti Fredriksonin mukaan suomalaisyritys kilpailee maailmalla ennen kaikkea laadulla ja tehokkuudella. Viime mainittuun antaa pohjaa se, että vaikka maailmalla on kapasiteettia runsaasti, ei uusia tislaamoja ole rakennettu pitkään aikaan. Vanhojen konversiot eivät pääse uuden kanssa samalle tehokkuustasolle. Petäjän mukaan suhdannetilanne ei myöskään ole olennaisesti muuttunut siitä, kun perustamispäätös Raumalle tehtiin. - Tämäntyyppinen ympäristöystävällinen ja kierrätykseen pohjaava hanke on nykyaikaa kaikissa suhdanteissa, totesi Petäjä mäntyöljytislaamon ykkösvaiheen peruskiven muuraustilaisuudessa torstaina.


Raaka-aine ratkaisi paikan


Rauman kaupunki osoittautui mäntyöljytislaamon optimaaliseksi sijoituspaikkakunnaksi muun muassa siksi, koska se kykeni tarjoamaan vuokralle erinomaisen tontin. Alueella voidaan toteuttaa myös tulevat laajennukset. Tontti sijaitsee lähellä satamaa ja mäntyöljyä tuottavaa Metsä-Botnian sellutehdasta. Yhtiön tarvitsemat raaka-aineet voidaan näin kuljettaa kohtuulliselta etäisyydeltä. - Uskoimme asioivamme raaka-ainekysymyksessä kaikkien suomalaisten sellutehtaitten kanssa, sanoo yhtiön perustajiin kuuluva talousjohtaja Hannu Näsi.

Tuotteet uusiutuvia

Puun kasvuprosessiin aikana syntyneinä yhtiön lopputuotteet ovat omistajien mukaan "arvokkaita, uusiutuvia, ympäristölle vaarattomia biohajoavia raaka-aineita ja vastaavat siten nykyajan kuluttajan vaatimuksia". Mäntyhartsi on teollisuuden perusraaka-aine ja sen suurin käyttöalue löytyy erilaisissa liimaseossovelluksissa, kuten esimerkiksi kuumasulaliimoissa, paperinvalmistuksen hydrofobiliimoissa ja painovärien sideaineissa. Hartseja käytetään myös mm. kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsien tuotanto-osuus on lähes neljännes kokonaistislauksesta. Mäntyrasvahappoja käytetään mm. maaliteollisuudessa öljymaalien sideaineena, pinnoitteiden raaka-aineena, metallintyöstö-öljyissä, voitelu- ja hydrauliöljyissä, puhdistusaineiden valmistuksessa, malmien rikastuskemikaaleina ja polttoaineiden lisäaineina. Rasvahappojen osuus on 30-35 prosenttia. Mäntypikeä käytetään pääosin biopolttoaineena energian tuotannossa, johon se soveltuu erinomaisesti vähärikkisenä, uusiutuvana raaka-aineena. Vähäisempiä määriä käytetään myös painovärisideaineena, asfaltin valmistukseen ja kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseissa. Piki sisältää myös huomattavan määrän elintarvike- ja lääketeollisuuden tarvitsemia steroleja. Yhtiö markkinoi tuotteensa pääosin Eurooppaan myynnin keskittyessä Ruotsiin, Englantiin, Saksaan ja Benelux- alueelle. Viennin osuus on noin 90 prosenttia.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä