Bnr mannynneulaset2

News archive 2001

Ympäristökeskus kehui mäntyöljytehtaan selvitystä

03.07.2001

Länsi-Suomi

Rauma Forest Chemicals Oy suunnittelee Raumalle mäntyöljytislaamoa. Yhtiön teettämä rakennustyön ympäristövaikutusten arviointi on ollut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen syynissä, ja ympäristökeskus katsoo arvioinnin olevan pääosin onnistunut ja riittävä.

Tislaamosuunnitelman tavoitteet, tarkoitus ja laajuus on ympäristökeskuksen mielestä kuvattu arvioinnissa hyvin. Arvioinnissa käydään myös läpi muun muassa tislaamon vaikutukset mereen, Rauman ilmanlaatuun, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Lisäksi selvitystyö pohtii, miten hanke vaikuttaa ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin työllisyyden ja talouskehityksen kautta.

Ympäristökeskus näki arvioinnissa myös tiettyjä puutteita. Jos tislaamossa tullaan harjoittamaan mäntyöljyn jatkojalostusta, saattaa seurauksena olla hajuhaittoja, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole kartoitettu. Lisäksi arviointi saattaa olla yleisölle vaikeasti hahmotettava, koska tislaamo rakennettaisiin Metsä-Botnian ja Metsä-Rauman tehtaiden välittömään läheisyyteen. Myös selvityksen ammattiterminologia saattaa ympäristökeskuksen mielestä tuottaa kansalaisille vaikeuksia.

Kokonaisuutena ottaen ympäristökeskus kuitenkin katsoo arviointiprosessin onnistuneen "kohtuullisen hyvin", etenkin kun ottaa huomioon sen kireän aikataulun. Selvitys täyttää ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain vaatimukset.

Ennen rakennustöiden aloittamista Rauma Forest Chemicals Oy tarvitsee rakennusluvan Rauman kaupungin ympäristölautakunnalta. Tämän jälkeen yhtiön on vielä ennen laitoksen käyttöönottoa anottava Lounais-Suomen ympäristökeskukselta ympäristölupa, jonka yhteydessä esitetään kattava ympäristövaikutusten seurantaohjelma.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä