Bnr ground

News archive 2005

Forchem lisää tuotantoaan neljänneksellä

18.01.2005

Turun Sanomat, Jari Rantanen

Raumalla mäntyöljystä jalosteita liima- ja maaliteollisuudelle tislaava Forchem Oy lisää tuotantoaan ja tehostaa tuotekehitystyötä uusien mäntyöljyjalosteiden saamiseksi markkinoille.


Viime vuonna vajaat 120 000 tonnia mäntyöljyä käsitellyt ja 47 miljoonan euron liikevaihdon tehnyt yhtiö nostaa tuotantokapasiteettinsa 150 000 tonniin, joka oli tavoitteena jo kaksi täyttä tuotantovuotta käynyttä tehdasta suunniteltaessa.

Toimitusjohtaja Martti Fredriksonin mukaan tilanne markkinoilla ei ollut helppo uuden yhtiön aloittaessa. Yhtiö pystyi parantamaan viime vuonna tulostaan, joka oli kovassa kilpailutilanteessa ensimmäisenä täytenä toimintavuotenakin voitollinen, ja omistajat ovat hyväksyneet useita miljoonia euroja maksavan investoinnin tuotannon kasvattamiseksi.

Kapasiteetin nostamiseksi tehtaalla tehtävät muutokset toteutetaan lyhyin tuotantoseisokein. Muutostyöt toteuttaa tehtaan tekniikasta suunnittelun alusta lähtien vastannut Rintekno Oy.

Fredrikson on tyytyväinen yhtiön menestymiseen viime vuonna hartsimarkkinan heikentymisestä huolimatta. Forchem pystyi tehostamaan toimintaansa, hakemaan patenttia useille tuotantoa tukevilla teknologiaparannuksille ja jalostamaan markkinoille uusia tuotteita.

Forchem Oy:n päätuotteita ovat erilaisiin liimajalosteisiin käytettävät mäntyhartsit, maaliteollisuudessa öljymaalien sideaineena käytettävät mäntyrasvahapot ja energiantuotantoon käytettävä biopolttoaine, mäntypiki.

Katetta pyritään parantamaan tuomalla uusia jatkojalosteita markkinoille. Yksi uusimmista ja mielenkiintoisimmista mäntyrasvahapon jalosteista ovat Fredriksonin mukaan dieselöljyn lisäaineet. Tuotannon kasvu antaa hänen mukaansa paremman pohjan myös jatkojalosteiden kehittämiselle ja niiden ottamiselle tuotantoon.

- Jatkossa tehtaalla tehdään jalostusinvestointeja, joista tulee tukijalkaa koko liiketoimintaan, Fredrikson sanoo.

Forchemin ja tuotteita ja palveluja EU:n alueella markkinoivien kolmen tytäryhtiön palveluksessa on liki 40 ihmistä. Myynnistä 90 prosenttia menee vientiin. Jalostettavasta mäntyöljystä pääosa tulee sellutehtailta Suomesta ja loput muualta Itämeren alueelta.Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä