Bnr ground

News archive 2005

Forchem Oy sertifioi koko johtamisjärjestelmänsä kerralla

17.01.2005

Lehdistötiedote


Tuotantotekniikaltaan maailman uudenaikaisin mäntyöljyn tislaaja Forchem Oy aloitti tuotannollisen toimintansa vuonna 2002 siltä pohjalta, kuin kaikki keskeiset laatu- ja ympäristö sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät olisivat käytössä. Toimintaa kehitettiin viime vuoden aikana täyttämään kaikilta osin standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimukset. Kaikkien kolmen järjestelmän sertifiointi onnistui yhdellä kertaa joulukuussa 2004.


” Keskeisten johtamisjärjestelmien yhtäaikainen sertifiointi on koko tehtaan yhteinen ponnistus ja koko henkilökunnalta erinomainen saavutus. Koko henkilökuntamme niin kotimaassa kuin ulkomaillakin olivat järjestelmän rakentamisessa mukana,” sanoo toimitusjohtaja Martti Fredrikson.


- Sertifioidut johtamisjärjestelmät osoittavat asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme Forchemin sitoutumisesta laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden sekä ympäristöasioiden ja työturvallisuuden tason jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmät antavat toiminnallemme myös johdonmukaisuutta, tehokkuutta sekä apua riskien hallintaan.


- Forchemilla on nyt käytössään alan parhaat työkalut huippulaatuisten mäntyöljytuotteiden valmistukseen, sanoo Forchem Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.


Forchem Oy


Forchem Oy on mäntyöljyn tislaukseen ja jalostukseen erikoistunut yritys, joka aloitti tuotannollisen toimintansa Raumalla vuonna 2002. Konsernin palveluksessa on lähes 50 henkeä. Tuotteiden ja palveluiden markkinointia varten Forchemilla on kolme tytäryhtiötä EU:n alueella. Myynnistä 90 prosenttia menee vientiin. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 47 miljoonaa euroa.


Forchem Oy:n päätuotteita ovat erilaisia liimajalosteita palvelevat mäntyhartsit, maaliteollisuuden öljymaalien sideaineina käytettävät mäntyrasvahapot sekä erinomainen vähärikkinen biopolttoaine mäntypiki. Dieselöljyn lisäaineet ovat yksi uusimmista ja samalla mielenkiintoisimmista mäntyrasvahapon jalosteista.


Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, +358 50 3104 400


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä