Bnr ground

News archive 2005

Päästökauppa uhkaa Euroopan mäntyöljyteollisuutta

12.10.2005

Leif Lindberg

Päästökauppa uhkaa Euroopan mäntyöljyteollisuutta -

biostatus tekemässä raakamäntyöljyn jalostuksen kannattamattomaksi


Euroopan mäntyöljyteollisuus on joutumassa päästökaupan maksumieheksi dramaattisella tavalla. Päästöoikeuksien rajun hinnan nousun vuoksi mäntyöljystä on tullut metsäteollisuudelle arvokas raaka-aine hyödynnettäväksi energiantuotannossa päästövelvoitteiden vähentämiseksi sen sijaan, että sellutehtaat edelleenkin toimittaisivat selluvalmistuksessa sivutuotteena syntyvän raakamäntyöljyn jalostettavaksi erilaisiksi kemian tuotteiksi mäntyöljyä tislaavalle kemian teollisuudelle.


Raakamäntyöljyn biostatus antaa metsäteollisuudelle oivan mahdollisuuden huojentaa päästökaupan kustannuksiaan. Päästöoikeuksien rajun hinnan nousun johdosta mäntyöljyä tuottavan selluteollisuuden kannattaa nykytilanteessa polttaa mäntyöljy energiaksi.


Euroopan mäntyöljyä jalostavalle teollisuudelle tämä saattaa merkitä yli 100 miljoonan euron lisäkustannuksia raaka-mäntyöljyn hinnan noustua päästökaupan aiheuttaman kysynnän kasvun mukana. Edistyneetkään mäntyöljyn jalostusketjut ja -prosessit eivät kestä tällaisen lisäkustannuksen kattamista.


Mäntyöljyteollisuus on pyrkinyt aktiivisesti kiinnittämään kansallisten valtioiden hallitusten sekä EU:n huomiota syntyneeseen tilanteeseen. Tuloksia ei ole kuitenkaan vielä syntynyt, vaikka alalla sinänsä nähdään olevan erittäin hyvät liiketaloudelliset näkymät uusine innovaatioineen.


Tästä on hyvänä esimerkkinä raakamäntyöljyn tislaukseen ja jalostamiseen erikoistunut suomalainen Forchem Oy, joka tutkii parhaillaan mahdollisuutta rakentaa kasvisterolitehdas Rauman tehtaansa yhteyteen. Kyseeseen tulisi maailman suurimpiin kuuluva kasvisterolien jalostuslaitos. Raumalle suunniteltu tuotantoprosessi erottelisi mäntyöljystä beetasterolia, jolla on todettu olevan erittäin monipuolisia terveysvaikutuksia mm. funktionaalisissa elintarvikkeissa. Alansa huipputeknologiaa hyödyntävä Forchem Oy aloitti toimintansa vasta pari vuotta sitten, mutta se on nopeasti kyennyt sekä laajentamaan tuotantoaan että kehittämään monta uutta mäntyöljypohjaista innovatiivista tuotetta kemian teollisuuden käyttöön. Päästökaupan myötä syntyneet raaka-aineongelmat ovat nyt vaarantamassa koko liiketoiminnan.


Suomi ongelmien keskipisteessä


Päästökauppa on EU:n keino toteuttaa Kioton ilmastosopimusta. Päästökauppa koskee aluksi hiilidioksidipäästöjä. Päästökauppaa koskevat yritykset, kuten muun muassa energiateollisuus sekä sellu ja paperiteollisuus, voivat ostaa päästöoikeuksia sieltä, missä päästöjen vähentäminen on edullisempaa. Suomella ja Hollannilla on tiukimmat tavoitteet, koska päästökaupan alettua aiemmin tehtyjä toimia päästöjen vähentämiseksi ei ole otettu riittävästi huomioon maakohtaisia kiintiöitä jaettaessa.


Päästöoikeuksilla käytiin alkuvuodesta kauppaa alle 10 euron hiilidioksiditonnilta, mutta kesällä hinta nousi jo ajoittain lähelle 30 euroa hiilidioksiditonnilta. Hinnan ennustetaankin pysyvän 2007 jälkeen korkealla tasolla kaupan volyymin kasvaessa.

Euroopan teollisuus näkee, että päästöoikeuksista on tulossa uusi tuotannontekijä, koska päästöoikeuksien hintaa ei voida sisällyttää maailmanmarkkinoiden tasolla suurimpien hiilidioksidipäästöjä tuottavien maiden, kuten Australian, Etelä-Korean, Intian, Kiinan ja Yhdysvaltojen, ollessa Kioton sopimuksen ulkopuolella. Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen tulee näin muuttamaan yritysten taloudellista toimintaympäristöä ja lisäämään tulevaisuuden epävarmuutta. Mäntyöljyteollisuus näyttää nyt olevan ensimmäinen teollisuudenala, jonka koko tulevaisuus on totaalisesti uhattuna päästökaupasta johtuvien oheisilmiöiden vuoksi.Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä