Bnr ground

News archive 2005

Tuotannon lisäystä ja uusia mäntyöljyjalosteita

17.01.2005

Lehdistötiedote

Mäntyöljyn tislaaja Forchem Oy tehostaa toimintaansa Raumalla


Sellunvalmistuksessa sivutuotteena syntyvän raakamäntyöljyn tislaukseen erikoistunut Forchem Oy Raumalla on noussut nopeasti alan kärkivalmistajien joukkoon Euroopassa. Huipputeknologiaa hyödyntävä mäntyöljytislaamo, alallaan maailman suurin kuivatislausyksikkö aloitti toimintansa kaksi vuotta sitten ja nyt yhtiö valmistautuu saattamaan loppuun investointiohjelmansa, jolla 150.000 tonnin tavoitekapasiteetti toteutuu.


” Lisäämme perustuotantoa sekä panostamme uusien mäntyöljyjalosteiden kehittämiseen,” sanoo Forchem Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

- Uuden modernin tehtaan täysimittainen käyttöönotto ja monien, ennen kokeilemattomien osaprosessien optimointi teki ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodestamme 2003 äärimmäisen haasteellisen. Forchem kuitenkin onnistui sekä taloudellisesti että teknologisesti. Pystyimme jopa toteuttamaan 2,3 miljoonan euron laajennusinvestoinnin työn ohessa.


- Uusi ponnistuksemme, FOR150-projekti, toteuttaa jo tehtaan perustamisesta lähtien tuotannolle asetetun tavoitteen 150 000 tonnin vuosikapasiteetista. Työ tehdään mahdollisimman joustavasti normaalia valmistusprosessia häiritsemättä. Rintekno Oy, joka on vastannut tehtaamme teknologiasta suunnittelun ensivaiheista lähtien, toteuttaa myös tulevan investointihankkeen. Lyhyet tuotantoseisokit ajoittuvat vuoden vaihteeseen sekä alkukesään. Koko prosessi otetaan käyttöön vaiheittain ensi vuoden aikana.


- Forchem Oy:n toinen toimintavuosi 2004 jatkui menestyksekkäästi hartsimarkkinan heikentymisestä huolimatta, sillä toimintaa tehostettiin samanaikaisesti. Vähintään yhtä merkittävää oli mielestäni se, että pystyimme samalla hakemaan patenttia useille eri valmistusta tukeville teknologiaparannuksille sekä jalostamaan markkinoille uusia tuotteita.


- Paperikemikaaleihin sijoittuva uusi hartsisaippuamme sai erinomaisen vastaanoton. Tämän lisäksi onnistuimme oman laatukehityksen avulla tuottamaan asiakkaillemme uuden parannetun mäntyöljypohjaisen ”for”-tisleiden tuoteperheen, joka niin ikään saavutti suuren menestyksen Euroopan erikoiskemikaalien valmistajien keskuudessa, toteaa Martti Fredrikson.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä