News Archive 2012

Lisäinvestointi Rauman Biojalostamoon: FORCHEM KASVATTAA TUOTANTOKAPASITEETTIAAN

01.06.2012 15:05


Forchem Oy investoi Rauman biojalostamollaan tuotelaadun parannukseen ja tuotantokapasiteetin nostoon. Uuden mäntyhartsin jatkotislauskolonnin ja kuumaöljykattilan rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2012 ja projekti valmistuu aikataulun mukaan elokuussa 2013. Projektin suunnittelusta vastaa Neste Jacobs Oy ja kokonaiskustannusarvio on n. 13 miljoonaa euroa.

 
Investoinnilla:
•parannetaan tuotteiden laatua vastaamaan paremmin kysyntään kasvavilla markkinasegmenteillä
•nostetaan operatiivista tuotantokapasiteettia  25 000 tonnilla  vuodessa
•parannetaan koko toiminnan tehokkuutta ja  käyntivarmuutta  
•mahdollistetaan edullinen kapasiteetin nosto sekä hartsituotteiden jatkojalostus tulevaisuudessa

Investoinnit kohdistuvat nykyiseen tuotantolaitokseen

Uusi mäntyöljyhartsin jatkotislauskolonni:

Tällä parannamme Forchemin toimittaman hartsin laatua tasolle, joka vastaa kysyntään nopeimmin kasvavilla markkinasegmenteillä ( tartukkeet ja liimat ).
Samalla laitoksen operatiivisesti optimaalinen tuotantokapasiteetti nousee 25 000 tonnia vuodessa, joka parantaa koko tuotannon tehokkuutta.

Uusi kuumaöljykattila:

Forchem tuottaa prosessissa tarvitsemansa energian täysin uusiutuvalla energialla tuotannon omista sivutuotteista. Nykyinen, lähes käyttöikänsä loppuun palvellut kuumaöljykattila korvataan uudella, suurempitehoisella kattilalla. Tämä lisää toimintavarmuutta, ja samalla mahdollistaa edullisen kapasiteetin lisäämisen tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa:

Lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen  info (a) forchem.com
 

Lehdistötiedote 1.6.2012 Forchem kasvattaa tuotatokapasiteettiaan (pdf) (115.2 KB)
Kysymyksiä ja vastauksia investointiin liittyen (pdf) (125.9 KB)

Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä